Kvinnelig landslagsutøver dømt for råkjøring

Les hele artikkelen

En kvinnelig, norsk landslagsutøver er i Oslo tingrett dømt til samfunnsstraff og tap av førerretten i ni måneder for å ha kjørt i 133 km/t i en 80-sone.
Lovbruddet skjedde på E6 i Trøndelag i april i år.
Saken ble avgjort i Oslo tingrett ved tilståelsesdom tirsdag, som vil si at den siktede har gitt en uforbeholden tilståelse.
Retten vurderte ifølge dommen at riktig lengde på samfunnsstraffen i utgangspunktet er 45 timer, men på grunn av siktedes tilståelse settes straffen til 30 timer, med en gjennomføringstid på 60 dager.
Kvinnen, som har vært landslagsutøver i flere år, har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK.
Hun pålegges å avlegge delvis ny førerprøve før gjenerverv av føreretten kan finne sted, opplyses det i dommen.