Dyre straumprisar gjer at Linda Iren flyttar frå Hønefoss til Narvik

Straumprisane i nord går ikkje oppover med det første. Student Linda Iren Jensen frå Hønefoss flyttar til Nord-Norge for å unngå straumprisane lenger sør i landet.

Les hele artikkelen