Lager ny strategi for ladeinfrastruktur

Les hele artikkelen

I høst skal regjeringen legge frem ny strategi for ladeinfrastruktur. BILs viktigste innspill handler om økt utbyggingstakt, bedre forbrukervennlighet og et særlig fokus på nett- og arealkapasitet for tungtransporten.

For å nå 2025- og 2030-målene er god ladeinfrastruktur helt avgjørende. BIL er tilfreds med at regjeringen vil legge frem en egen strategi for ladeinfrastruktur frem mot 2030. Til arbeidet med strategien har BIL levert følgende hovedinnspill:

1)Forbrukervennligheten på ladepunktene må styrkes

2)Utbyggingen av ladeinfrastruktur må være i forkant av kjøretøyutviklingen, og dekke både hovedinnfartsårer, hovedveinett og distrikt.

3)Det haster å få på plass egnet politikk og virkemidler for ladeinfrastruktur for tungtransporten. Både arealtilgang og nettkapasitet er kritiske faktorer.

I dag må elbilistene forholde seg til en rekke ulike apper, kortregistreringer og betalingsløsninger hos de ulike ladeoperatørene. For mange forbrukere er det krevende og komplisert å navigere i «ladejungelen». BIL er opptatt av at lading må kunne gjennomføres på enklest mulig måte. BIL mener det må være mulig å tæppe med betalingskort når du skal betale for lading.

Hele BILs innspill kan du lese her: