ST. HANS BÅLVærprognoser tyder på at det vil være forsvarlig å tenne opp St. Hans bål på enkelte…

Les hele artikkelen

ST. HANS BÅL

Værprognoser tyder på at det vil være forsvarlig å tenne opp St. Hans bål på enkelte steder

https://www.sogne.kommune.no/aktuelt/st.hans-bal/