Photos from Kvinesdal kommune’s post

Kvinesdal kommune er idag sertifisert som 1 av 15 virksomheter i Norge i Likestilt Arbeidsliv. Vi, Ordfører Per Sverre Kvinlaug, Rådmann Jostein Røyseland, Kommunalsjef Anne Berit Åtland Hansen, HTV Delta Erna H. Hauan, HTV Fagforbundet Kathrine Marie Edvardsen Moi og organisasjsonskonsulent Anne Karin Skårva har deltatt på en høytydelig sertifiseringsseremoni i Kilden i Kristiansand i dag. Fylkesrådmann i Agder fylkeskommune Tine Sundtoft sa fra scenen; «Dette er en stor dag på og for Sørlandet»

Les hele artikkelen