Oppheving av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Sirdal kommune

Les hele artikkelen

Sirdal kommune søkte om å oppheve gjeldende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, slik som kommunestyret vedtok å gjøre 14.6.2018. Søknaden er innvilget. Ordningen med nedsatt konsesjonsgrense i Sirdal kommune opphører med virkning fra i dag.