Vindmøllegründer har fått solid medeier

Gründer John Fasting Sørbø har fått BR Industrier inn som 40 prosent eier i Voluto, som utvikler småskala vindmøller. «Med dagens strømpriser er det et stort sug etter billigere energikilder», konstateres det fra Sandnes.

Les hele artikkelen