Vannkraft kontra vindkraft

Kraft-anken i forbindelse med effektivisering av Herefoss kraftverk fra Herefoss Energi ble avvist av Olje- og energidepartementet med bakgrunn i avslaget fra NVE.

Les hele artikkelen