Samarbeid tekniske tjenester Lillesand og Birkenes

Fra og med 1.9.2015 vil Lillesand og Birkenes kommuner samarbeide om tjenestene oppmåling, geodata, eiendomsskatt, jord- og skogbruk, og miljø- og naturforvaltning.

Les hele artikkelen