Morrow: Foreslår «Sørlandsboliger»

Kommunedirektøren i Arendal, Harald Danielsen, foreslår at kommunen sammen med private aktører etablerer Sørlandsboliger AS. Dette selskapet skal investere i et stort antallet utleieboliger. Den planlagte batterifabrikken vil føre til behov for mange nye boliger, spesielt utleieleiligheter. Kommunedirektøren mener det nå er nødvendig å ta grep for å forhindre at boligmarkedet blir for presset og prisene for høye.

Les hele artikkelen