Mener gamle bygg bør fikses fremfor å rives

Les hele artikkelen

Gamle bygg bør fikses opp slik at de kan brukes i stedet for å rive og bygge nytt. Det mener Marte Rostvåg Ulltveit-Moe fra Miljøpartiet de Grønne i Kristiansand. Hun mener det gamle sykehuset i Tordenskjoldsgate i Kristiansand er et eksempel på bygg som bør bevares.
– Det handler om kulturminnevern og klima. Vi når ikke klimamålene ved å rive. Vi er på europatoppen når det gjelder å rive og bygge nytt, sier Ulltveit-Moe, som er nestleder i by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand.

Mener gamle bygg bør fikses fremfor å rives

Les hele artikkelen

Gamle bygg bør fikses opp slik at de kan brukes i stedet for å rive og bygge nytt. Det mener Marte Rostvåg Ulltveit-Moe fra Miljøpartiet de Grønne i Kristiansand. Hun mener det gamle sykehuset i Tordenskjoldsgate i Kristiansand er et eksempel på bygg som bør bevares.
– Det handler om kulturminnevern og klima. Vi når ikke klimamålene ved å rive. Vi er på europatoppen når det gjelder å rive og bygge nytt, sier Ulltveit-Moe, som er nestleder i by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand.