Klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt på høring forslag om å endre forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom» i henhold til smittevernloven. Forslaget bygger på helsefaglige og smittevernfaglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Les hele artikkelen