Frykter dødsulykker langs Marnarveien: – Vi mener farten må settes ned

Les hele artikkelen

Naboer trodde at den nye tilførselsveien fra Lindlandskrysset til Ime skulle føre til mindre trafikk langs fylkesvei 455. De erfarer derimot at biler og tungtrafikk heller kjører den lokale veien og mener myke trafikanter ferdes der med livet som innsats.