E39 strekning klargjøres for sluttbehandling

Den nye E39-strekningen frem til kommunegrensa ved Lyngdal kommune klargjøres nå for sluttbehandling. Totalt har det kommet inn 47 innspill og kommentarer fra organisasjoner og privatpersoner på den rundt 20 kilometer lange strekningen som skal stå klar i 2026. Mange av innspillene har dreid som om forurensningsutfordringer og ferdsel av ville dyr.

Les hele artikkelen