Bør hjelpe folk med strømregningen

Vidar Kleppe (Dem) mener Kristiansand kommune snarest må få på plass en lokal, økonomisk krisepakke for folk som sliter med høye strømregninger. Partiet etterlyser en kommunal tilskuddsordning og vil ta dette opp i en interpellasjon i bystyret.

Les hele artikkelen