Barneverntjenesten for Kristiansandregionen starter 1. januar 2016

Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Birkenes og bystyrene i Lillesand og Kristiansand har vedtatt å etablere en felles barneverntjeneste fra 1.1.2016.

Les hele artikkelen