Årshjul 2017-2018

ÅRSHJUL LINDESNES KULTURSKOLE 2017 – 2018

Høsten 2017

21. august Første undervisningsdag etter sommerferien. (Se timeplan for den enkelte elev)

2. – 5. oktober Høstferie

18. oktober Aksjonskveld i samarbeid med TV-aksjonen på Kulturtorvet kl. 18.00

11. desember Julekonsert med kunstutstilling i Valle kirke kl. 17.30

13. desember Julekonsert med kunstutstilling i Valle kirke kl. 17.30 og 19.00

19. desember Siste undervisningsdag før jul.

Våren 2018

3. januar Første undervisningsdag etter jul.

19. – 23. februar Vinterferie

19. – 23. mars Skolekonserter på barneskolene med barneskoleelevene. Undervisning for ungdomsskoleelever, timeplanen blir noe endret.

26. mars – 3. april Påskeferie

Fridager i mai Fri tirsdag 1. mai, torsdag 10. mai (Kr. Himmelfart), fredag 11. mai, torsdag 17. mai, fredag 18. mai og mandag 21. mai (pinse)

6. juni Siste undervisningsdag før konserter, utstilling og sommerferie

11. juni Sommerkonsert og utstilling på Kulturtorvet kl. 17.30

13. juni Sommerkonsert og utstilling på Kulturtorvet kl. 17.30 og 19.00

 

Det vil også bli arrangert kurs av kortere varighet i løpet av skoleåret.

 

Les hele artikkelen