33,9 millioner kroner i overskudd for Lillesand kommune i 2016

Lillesand kommune har et foreløpig positivt netto driftsresultat på 33,9 mill. kr. for regnskapsåret 2016. Det utgjør 4,1 % av brutto driftsinntekter i kommunen.

Les hele artikkelen