Landbruksdirektoratet informerer

Les hele artikkelen

Viktig informasjon til bønder fra landbruksdirektoratet om avlingsskadeerstatning og arealtilskudd. Les også om informasjonsmøte på Evje tirsdag 10. juli kl. 11.00.


Avlingsskadeerstatning og arealtilskudd Den langvarige tørkeperioden og varmt vær fører til stort omfang av avlingsskader i både korn- og grovfôrproduksjonen. Situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har kommet med noen presiseringer i hv…