Kristiansand kommune – «Way to go- konferanse» om transportteknologi og byutvikling

Les hele artikkelen

Merk deg Way to go-konferansen om transportteknologi og byutvikling 30. oktober på Kilden Teater og Konserthus 😊
Arrangeres av Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune (VAF) Agder Kollektivtrafikk AS Universitetet i Agder – UiA Trollvegg Arkitektstudio AS


På konferansen «Way to go» 30. oktober får du blant annet høre om droneteknologi og el-hutigbåter, strategier og forskning om byutvikling fra Statens vegvesen og Transportøkonomisk institutt.