Kristiansand kommune – Forbudt med all brannfarlig aktivitet

Les hele artikkelen

Vi minner om denne før helga!
Brannvesenet gjeninnførte totalforbud mot bålbrenning fra og med 4. juli 2018. Det gjelder også anleggsdrift og annen aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark. Eksempelvis skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbane-linje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann. Kristiansandsregionen brann og redning IKS


Fra og med 4. juli er det igjen forbudt med all brannfarlig aktivitet i skog og annen utmark.