I dag var ansatte og elever ved Vesterdalen skole samlet for å markere at skoleåret er omme. Det…

Les hele artikkelen

I dag var ansatte og elever ved Vesterdalen skole samlet for å markere at skoleåret er omme. Det spesielle i år var at skolens rektor , Ingjerd Sindland, nå takker av etter mange år som leder ved skolen. Elevene takket henne ved å fremføre en «sanghyllest» til henne. Det kommer tydelig frem av sangen at Ingjerd betyr mye for elevene.
På vegne av de ansatte holdt Inger Olsen en flott tale. Hun fremhevet Ingjerd som en rektor som har gitt «alt» for både ansatte og elever.
Kommunalsjef Geir Bruli var også til stede. Han takket Ingjerd for hennes innsats både for Kvinesdalskolen og for Vesterdalen skole spesielt. Han fremhevet at skolen har hatt en flott utvikling under Ingjerds ledelse. Brukerundersøkelsen (elev og foreldre) er svært gode, de faglige resultatene er jevnt gode og skolen har i hennes periode blitt utvidet og fremstår i dag som en flott moderne skole med dyktige medarbeidere.
Bruli fremhevet «med et smil» at Ingjerd har et års permisjon og at hun dermed har mulighet til å komme tilbake.