Godt i gang med administrativ organisering – Nye Lindesnes

Les hele artikkelen

Prosjektleder Kyrre Jordbakke er godt i gang med arbeidet som skal resultere i ny administrativ organisering av toppledelsen i nye Lindesnes kommune.


Lindesnes, Mandal og Marnardal skal bli én kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen skal hete Lindesnes, og vil ha rundt 23.000 innbyggere, og over 2000 kommunalt ansatte. Arbeidet med å bygge den nye kommunen pågår for fullt.