Barn og unges innspill til kommuneplanen – Nye Lindesnes

Les hele artikkelen

Onsdag hadde barne- og ungdomsrådene i nye Lindesnes årets første fellesmøte. På møtet ble de enige om hvilke innspill de ønsker å gi til kommuneplanen for nye Lindesnes.

Blant innspillene var blant annet:

– Bedre kollektivtilbud
– Flere ungdomsklubber
– Møteplasser for barn og unge

Representanter fra BU kommer også på oppstartseminar for kommuneplan førstkommende mandag for å snakke om det å være ung i nye Lindesnes.

Les mer i saken under.