Plugin for å vise anbefalinger og anmeldelser fra Facebookside direkte på hjemmeside?

… finnes det? I så fall, hva anbefales?

Vi har fått noen gode anbefalinger på Facebook, og tenkte det kunne være fint å få dem over på hjemmesiden. Gjerne som en slags «karusell» i en widget eller noe sånt.

Et lite apropo i så måte, hvis man gjør noe slikt, er det noe kunden eventuelt må godkjenne? Jeg tenker at det allerede er lagt ut offentlig på en Facebookside, så de ønsker tydeligvis å vise det frem, men er det god «kotyme» å hente det automatisk og vise det et annet sted (på…

Plugin for å vise anbefalinger og anmeldelser fra Facebookside direkte på hjemmeside?


Les hele artikkelen