Alternativ til Broken Link Checker?

HAr lenge brukt Broken Link Checker for å holde kontroll på linker som dør-nå er denne svartelistet hos min provider fordi den enten tar for mye ressurser eller er en sikkerhetsrisiko-er det noen som har gode forslag til (gratis helst) alternativer?

Les hele artikkelen