Faktorisering i ligning, hvordan kommer man fram til dette?

wolfram.jpg

 

Hvorfor vet man at faktoriseringen fører til at det blir to ledd?

Hva er framgangsmåten for faktoriseringen som er gjort her?


Les hele artikkelen