Marit Norheim var 61 år da hun fikk ny jobb. Hun mener én ting er ekstra viktig for å lykkes med jobbytte i voksen alder.

– Det går en slags usynlig magisk grense mellom 55 og 60 år.

Les hele artikkelen