Kraftig jordskjelv i Afghanistan – svært usikre dødstall

Det er fremdeles stor usikkerhet om hvor mange som har omkommet etter et jordskjelv øst i Afghanistan.

Les hele artikkelen