Hun satt åtte måneder i fengsel med feil dom. Ennå har hun ikke hørt fra Nav.

Susanne Lindberg Bock vil ha med seg advokat når Nav-saken hennes skal opp på nytt. Inntil videre må hun søke fylkesmannen om å fri rettshjelp.


Les hele artikkelen