Er Tolley-dommen uten betydning for trygdeskandalen? | Eriksen og Ikdahl

Arbeids- og sosialministeren avfeier relevant dom fra EU-domstolen i trygdeskandalen. Konsekvensen kan blir nye rettsskandaler som følge av feiltolkning av EØS-avtalen.


Les hele artikkelen