Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid – Detaljregulering for Hoveland

Kunngjøring


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid med detaljregulering for Hoveland i Farsund kommune. Planomårdet berører del av gnr. 129 bnr. 14, og omfattes av gjeldende reguleringsplan for Bedringsås, Abalnes og Hoveland vedtatt 26.10.2010. I gjeldende pl…

Les hele artikkelen