Offentlig ettersyn – Reguleringsplan Tjørve – gnr/bnr 33/590

Kunngjøring


Teknisk utvalg vedtok som sak 18/43 den 26.4.2018, med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til «Reguleringsplan Tjørve – gnr/bnr 33/590» med tilhørende bestemmelser begge datert 28.2.2018, ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er boligbebyggelse.

Les hele artikkelen