Offentlig ettersyn – Reguleringsplan Tjørve – gnr/bnr 33/47

Kunngjøring


Teknisk utvalg vedtok som sak 18/44 den 26.04.2018, med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til «Reguleringsplan Tjørve – gnr/bnr 33/47» datert 5.3.2018 med tilhørende bestemmelser datert 28.2.2018 ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er boligbebyggelse.

Les hele artikkelen