Offentlig ettersyn – Reguleringsplan for Tinghuset Gåsholmen – Farsund

Kunngjøring


Teknisk utvalg har som sak 18/60 i møte den 23.5.2018 vedtatt med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-15 å legge forslag til «Reguleringsplan for Tinghuset Gåsholmen» plankart datert 28.2.2018 med bestemmelser datert 4.5.2018, sist revidert etter vedtak 4.6.2018, og byggesøknad…

Les hele artikkelen