Offentlig ettersyn – Omregulering Marin Elektro Lundevågen

Kunngjøring


Teknisk utvalg vedtok i sak 18/78 den 28.6.2018 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 å legge planforslag for detaljregulering «Marin Elektro omregulering Lundevågen» datert 13.6.2018 ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fremtidig utvikling av …

Les hele artikkelen