Tester nytt utstyr før mulig storflom

Langs hele kysten av Agder gjøres det forberedelser før nattens stormflo. Brannvesenet i Kristiansand hadde flomvernøvelse tirsdag ettermiddag.


Les hele artikkelen