Nye veier skal tilrettelegges for fiberkabler

– Elektronisk kommunikasjon og bredbånd blir stadig viktigere i vårt samfunn. God digital infrastruktur er etter hvert blitt en forutsetning for velfungerende næringsliv og for god tilgang til informasjon og tjenester for innbyggerne. Ved å legge føringer for at det legges ekstra rør for fiberkabler i alle nye veiprosjekt, slipper vi å grave opp veien etter hvert som den digitale hverdagen utvikler seg, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Samferdselsministeren varsler at det nå blir nye bestemmelser om å legge ledige trekkrør ved veiutbygging, slik at det er mulig å trekke kabler etter at veien er bygd. Det vil gi stor kapasitet for framtidens behov av ekomnett.

Når det bygges vei i Norge følger entreprenørene en rekke krav og retningslinjer. Disse er samlet i håndbøker fra Statens vegvesen. I ny, revidert utgave av håndboken for veibygging (N200), er det lagt til grunn at det skal være ledige trekkerør etter at veiprosjektet er ferdig avsluttet. Trekkerør er rør det trekkes kabler gjennom.
– Med dette vil det ikke være nødvendig å rive opp veiene for å legge nye kabler for fiber og lignende. Vi må også ruste oss for en framtid med smartere veier. Det vil kreve mye ekominfrastruktur. Dette legger vi nå til rette for. Samtidig kan man enkelt utvide mulighetene for bedre nett til folk og næringsliv, sier Solvik-Olsen.
De nye bestemmelsene gjelder fra 15. juli 2018.

Les hele artikkelen