Kutt kan legge ned frivilligsentraler

Hægebostads ordfører Margrethe Handeland krever at staten opprettholder driftstilskuddene til frivilligsentralene også etter 2021.


Les hele artikkelen