Kunngjøring av vedtak – Detaljregulering for Støperitomta, planID 202102

Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 16.06.2022, PS 59/22, Detaljregulering for Støperitomta, planID 202102.

Les hele artikkelen