Kielland-ofrene søker kompensasjon fra staten

212 mann var på plattformen Alexander L. Kielland da den havarerte i mars 1980. At de arbeidet med stor risiko for liv og helse, har ettertiden vist. De etterlatte og overlevende ble dårlig og mangelfullt behandlet. Riksrevisjonen har påpekt det og et samlet storting har beklaget. Men dette er ikke nok for alle familiene som har levd med sorg og traumer i snart 43 år. Nå krever de kompensasjon slik Pionerdykkerne fikk. Dette melder Kielland-nettverket i en pressemelding utgitt i dag.

Les hele artikkelen