Framtidsbygda 2018. Gull av grønne skoger

Velkommen til konferansen Framtidsbygda 2018. I år arrangeres den i Åmli 12. oktober. Programmet for konferansen er i år svært omfattende med flere deltakere. Årets tema er: Gull av grønne skoger – hvordan skape bærekraftig vekst i indre Agder? Konferansen er gratis. Påmelding: Innen 1. oktober på https://austagderfk.pameldingssystem.no/framtidsbygda-2018 Konferansen er gratis

Les hele artikkelen