Forslag om økning av fartsgrenser på motorveier

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet sende ut «Utredning av 120 km/t som fartsgrense på motorveger» på høring.


Les hele artikkelen