Jeg ble mobbet hele skolegangen

Jeg ble kastet på elva med ryggsekken, baksnakket, ble holdt utenfor av elever og behandlet som om jeg var dum av enkelte lærere, sier Ap-politiker Constanse Skranefjell i Kvinesdal

Les hele artikkelen