Farsund kommune viderefører gratis busskort

Farsund kommune viderefører ordningen med gratis busskort. Detaljer og søknadsskjema finner du på vår hjemmeside her:
https://farsund.kommune.no/nyheter/3236-farsund-kommune-videreforer-gratis-busskort


Offisiell webportal for Farsund kommune

Les hele artikkelen