FlaggreglerFlaggregler for flagging ved statlige virksomheter

I Norge er det gitt en forskrift om flagging på statlige bygninger.
§ 4 i forskriften bestemmer på hvilke dager (flaggdager) det skal flagges med statsflagget ved statlige virksomheter.
§ 6 i forskriften har regler om heising og haling av flagget: Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 08.00, i månedene november til og med februar kl. 09.00. Flagget hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 2100 hvis solen går ned etter denne tid. I fylkene Nordland, Troms og Finnmark heises flagget i månedene november til og med februar kl. 10.00 og hales kl. 15.00.

Flaggregler for privat flaggbruk

Flaggbruk i Norge tilsier at fra og med mars til og med oktober skal det norske flagget heises kl. 08.00, og fra og med november til og med februar skal det heises kl. 09.00. Flagget fires ved solnedgang, men senest kl. 21.00. Flagget skal heises på 16 sekunder og fires i løpet av 20 sekunder.
I Nordland, Troms og Finnmark gjelder det egne regler for månedene november til og med februar. Da skal flagget heises kl. 10.00 og fires kl. 15.00.

Generelle flaggregler

  • Man skal behandle et flagg med respekt
  • Et flagg skal aldri berøre bakken
  • Privatpersoner skal flagge med handelsflagget, mens staten skal flagge med statsflagget som har splitt og tunge
  • Flaggets lengde skal være 1/3 av lengden av flaggstangen når flaggstang står på bakke
  • Flagg som står vannrett, eller fra bygning skal være 1/2 av lengden av stangens lengde
  • Ved flaggheising skal man ikke heise to flagg på samme flaggstang
  • Dersom et flagg brukes til dekorasjon, skal det henge fritt, og ikke spikres eller kunne tråkkes på
  • Et ødelagt eller slitt flagg skal enten brennes eller sprettes opp slik at fargene skilles fra hverandre
  • Flaggets proporsjoner: Lengde: 6-1-2-1-12 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge. Høyde: 6-1-2-1-6 med henholdsvis  rød, hvit, blå, hvit og rød farge
  • Flaggets farger skal være norsk rød (pantone 200) og norsk blå (pantone 281).

Ved dødsfall skal flagget heises til halv stang dødsdagen og bisettelsesdagen. Flagget må alltid først heises helt til topps og deretter fires ned til halv stang. Halv stang betyr at flagget fires ned en tredel av stangens lengde, målt fra toppen av flagget. Etter bisettelsen heises flagget til topps.

Et falmet og slitt flagg bør fornyes, da det ikke lenger er verdig som nasjonalsymbol. Hvis flagget kasseres skal det sprettes opp i sømmene slik at fargene skilles. Fargene skal så, hver for seg, enten graves ned eller brennes.

Dato Anledning
1. januar 1. nyttårsdag
21. januar H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
6. februar Samefolkets dag (siden 2004)
21. februar H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
1. mai Offentlig høytidsdag, arbeidernes internasjonale kampdag
8. mai Frigjøringsdagen 1945 (siden 1964)
17. mai Grunnlovsdagen
7. juni Unionsoppløsningen 1905
4. juli H.M. Dronning Sonjas fødselsdag (siden 1968)
20. juli H.K.H. Kronprins Haakons fødselsdag
29. juli Olsokdagen
19. august H.K.H.Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag (siden 2001)
25. desember 1. juledag
Bevegelig 1. påskedag
Bevegelig 1. pinsedag
Bevegelig Dagen for stortingsvalg